Våra samlingar

Vi har över 300 olika planscher. Här är några smakprov.

 Fåret

”Fåret” är vår äldsta plansch från 1890

Sommar på landet

”Sommar på landet” 1890 (okänd konstnär)

 Vinter

”Vinter på landet” 1890 (okänd konstnär)

Ett flertal slöjdalster har dessutom skänkts genom åren:

Slöjd

Textilslöjd

Skolbänkarna har varierande ålder från slutet av 1800-talet till våra dagar.

Skolbänk

I NO-samlingarna finns bl a tellurium, ”åskmaskin” och Stenstorpsskolans första ABC-datorer från början av 1980-talet.

I våra samlingar har vi en mängd läroböcker som använts under 1900-talet, från den klassiska Sörgården till våra dagars läsläror. Du hittar säkert din läsebok från småskolan.