20-års jubileum

Lördagen den 18 april 2015 firade vi vårt 20-års jubileum.

Vi startade  kl 11  med att samla särskilt inbjudna gäster i skolsalen. Ordf. Kjell Edvardsson gav en tillbakablick på de 20-årens verksamhet. Särskilt betonades rektor Arne Johanssons betydelse för muséets tillkomst.  Berit Carlsson läste flera dikter av Jönn innan gästerna bjöds på förtäring.

Skolmuséet 20 år 149Skolmuséet 20 år 148Skolmuséet 20 år 147IMG_0183 (1)IMG_0212 (1)

På eftermiddagen hade vi öppet hus med ett storslaget kafferep, som styrelsemedlemmarna hade bakat till.

IMG_0222Skolmuséet 20 år 154Skolmuséet 20 år 151Skolmuséet 20 år 158Skolmuséet 20 år 157Skolmuséet 20 år 159Skolmuséet 20 år 156