Kontakta oss

Öppettider:
Enligt överenskommelse

Telefon:

Berit Carlsson:   070 – 36 14 781
Kjell Edvardsson: 070 – 681 67 19
Ulla-Britt Ottosson:  0500–45 71 86 eller 0708 457186

Priser:
Entré 20 kr
Familj 40 kr
Grupp 15 kr/pers vid minst 20 personer

Gammaldags skoldag: Skolklass: 150 kr för materiel och 15 kr/elev    Vuxna: 50 kr/pers.

———————————————————————————————-

Bli medlem i Stödföreningen för Stenstorps Skolmuseum. Årsavgiften är 50 kr. Föreningens plusgirokonto är 28 71 86-1

Styrelsen 2018 består av: Kjell Edvardsson ordf,Ingemar Jonasson v.ordf, Ulla-Britt Ottosson sekr, Lena Leijon kassör,  Ann Johansson , Anita Johansson och Berit Carlsson. Ersättare:Åke  Jonsson , GunBritt Siewertz och Sören Larsson Carlstén

Bilder från årsmötet 2012

IngemarP1000569P1000573P1000572