Välkommen

Stenstorps skolmuseum

Välkommen till Stenstorps skolmuseum! Stenstorp är beläget utmed västra stambanan mellan Skövde och Falköping. Du når oss lätt med tåg och buss. För besök kontakta oss. Välkomna!

Hos oss kan skolklasser få uppleva en gammaldags skoldag. Våra fröknar undervisar barnen enligt 1910 års skolordning. En upplevelse tycker eleverna.

 Nu erbjuder vi också gammaldags skoldag för grupper av vuxna besökare. Välkomna!

Medlemmar i styrelsen Stödföreningen för Stenstorps skolmuseum återfinns på sidan: Kontakta oss

VÄLKOMNA!

 

Aktuellt.

Då är årsmötet avklarat. Vår Grand Old Lady , Berit Carlsson, hade avsagt sig omval. Berit har varit med sen starten hösten 94. Hon har varit sekreterare, ledare för arbetsgruppen, haft uppgift som valberedning och ledamot i styrelsen. Allt i olika perioder. Främst har hon guidat och varit lärarinna för många besökande elevgrupper. Entusiasmen och glädjen för uppdraget har varit högst påtaglig. Berit avtackades med en stor blombukett.  Hyllningarna kommer att fyllas på fram mot våren med utflykt och mat tillsammans med styrelsen.

Per Olov Olsson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Parentation hölls till Thomas Almqvists minne. Thomas var revisor i föreningen alltsedan 2007.

Närmsta aktivitet är att vi har öppet för museirallyt påskdagen 31 mars 12-17

Det blev en kanondag med ca 50 besök. Flera långväga gäster Strängnäs, Jönköping ……..

Vi har 6 skolbesök inbokade under våren. 

 Vi har trots alla strävande ännu inte fått vatten och avlopp inkopplade. Ett torrdass med möjlighet för handtvätt har placerats utanför byggnaden. Vatten får vi ordna med hjälp av dunkar. Handikapptoaletten är stängd. Vi hoppas trots dessa begränsningar på att vår verksamhet på nytt ska ta fart.

Välkomna med Er anmälan. 

Guidning enligt överenskommelse.