Välkommen

Stenstorps skolmuseum

Välkommen till Stenstorps skolmuseum! Stenstorp är beläget utmed västra stambanan mellan Skövde och Falköping. Du når oss lätt med tåg och buss. För besök kontakta oss. Välkomna!

Hos oss kan skolklasser få uppleva en gammaldags skoldag. Våra fröknar undervisar barnen enligt 1910 års skolordning. En upplevelse tycker eleverna.

 Nu erbjuder vi också gammaldags skoldag för grupper av vuxna besökare. Välkomna!

Medlemmar i styrelsen Stödföreningen för Stenstorps skolmuseum återfinns på sidan: Kontakta oss

VÄLKOMNA!

 

Aktuellt.

Vid årsmötet 29 mars avtackades Lena Leijon efter 25 -årigt styrelseuppdrag varav många år som kassör. Hennes  förtjänstfulla arbete i styrelsen har varit till vällovligt gagn, som vi tackar henne hjärtligt för.

Eva Lena Stenholm invaldes hälsades välkommen som ny styrelsemedlem.

Styrelsen föreslog medlemsavgiften för 2023 till oförändrade 50 kr. På årsmötet föreslogs att avgiften skulle höjas till 100 kr. Årsmötet beslutade  årsavgiften 2023  till 100 kr

OBS!! Skolmuseet är fortfarande stängt eftersom vi saknar vatten och avlopp efter Stenstorpsskolans rivning.

Upprop i tidningarna, namninsamling ”Rädda Skolmuseet” (drygt 900 underskrifter) och fortsatta samtal med olika tjänstemän och politiker har hitintills inte gett något resultat.

Under februari månad har vi inbjudit och besökts av representanter för kommunstyrelsen arbetsutskott. Besöken har varit uppskattade och leder förhoppningsvis till skyndsamma åtgärder så att vi kan återuppta verksamheten. Vi har efterfrågan från både vuxna och skolklasser som vi för närvarande måste avvisa.

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet var svaret på en enkel fråga att kostnaden för vatten-avlopp var så stor att den skulle hänskjutas till höstens budgetarbete!! Det var upp till föreningen att driva verksamheten med de funktionaliteter som stod till buds!

 

 

 

Guidning enligt överenskommelse.
Museet är handikappanpassat.