Historik

”Var och en som kommer till skolmuseet ska känna igen något från sin egen skoltid”

Stenstorps skolmuseum vill spegla den obligatoriska skolans utveckling från senare delen av 1800-talet och fram till våra dagar.

Museet är inrymt i en skolbyggnad från 1922, där en autentisk skolsal från sekelskiftet ställts i ordning.

I samlingarna finns olika typer av skolbänkar och annan inredning, gamla planscher och kartor, läroböcker från olika epoker, originalritningar från skolhusbygget, SÖ´s normalritning från 1800-talets mitt, slöjdalster och mycket annat.

Lyssna till guidens berättelse om dagar som flytt…

Välkommen!